Home
Actueel
Folder
Extra Folder
Dames Parfumerie
Dames Verzorging
Make up / Nagelverz.
Heren Parfumerie
Heren Verzorging
Contact
Openingstijden
Privacy


 

Privacy verklaring

Via onze winkel Drogisterij Parfumerie Binco worden u aankopen waarbij u uw loyaliteitskaart toont privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

 

Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Drogisterij Parfumerie Binco is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018 00:00:00.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij uw aankopen in onze winkel met vertoon van uw klantenkaart verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou.

Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven wij het aanvragen van de klantenkaart.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Geslacht
• Geboortedatum

 

Reclame
Wij kunnen je op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per post
• per e-mail
• via social media

 

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch verwijderd van de lijst van abonnees.

 

Publicatie
Wij publiceren je klantgegevens niet.

 

Verstrekking aan derden
Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig. Daarna bewaren wij gegevens voor de beschreven statistische doeleinden. Op verzoek kunnen wij je gegevens verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Drogisterij Parfumerie Binco
Loenenseweg 6A
6669 CR  Eerbeek

info@diobinco.nl
0313-651011

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 52025268